Kurssien järjestäminen omalla paikkakunnalla

Ohjeet, katso: http://www.unientulkinta.fi/tietoa/jarjesta.html


Tervetuloa unikursseille vuonna 2018


Jo sovittuja kursseja:


Kotkassa 17.2.18 klo 10-15

Oulussa  16-17.3. 2018

Helsingissä  20-21.4. 2018

Nafpliossa/Kreikassa 20- 27. 10. 2018Unet omana terapeuttina

Kotka, Kotkan opisto la 17.2. 2018 klo 10-15.15

Ohjaajana Olavi Moilanen

Kurssilla opimme tiedostamaan, että unet näyttävät mieltämme häiritsevät asiat. Ne ovat aikaisemmin koettuja ahdistavia tai pelottavia kokemuksia. Tiedostaminen auttaa meitä irtaantumaan häiritsevästä menneisyydestä.

Lapsuuden vaikeat kokemukset muodostavat perustan tunnetaidoille. Siellä opimme myös kyvyt ja taidot. Kasvuhäiriöt saavat meidät piilottamaan todelliset tarpeemme ja pelkäämään egominuuden hukkaamista. Unet paljastavat elämäämme häiritsevät asiat. Ne käyttävät hukattujen tunteiden ilmaisemiseksi kielen monimerkityksellisiä sanoja, myyttien, satujen ja tarinoiden arkkityyppisiä ilmaisuja. 

Kurssilla opimme unien ilmaisukielen perusteet, ymmärtämään toistuvia unia, hallitsemaan unien näkemisen ja muistamisen tekniikat. Harjoittelemme unien ohjaamista ja unessa tietoisena olemisen taitoja.

Työtapana luennot, osallistujien unien tulkinnat, keskustelut ja mielikuvaharjoitukset

Ilmoittautumiset Kotka opistoon.


Unien avulla vapaaksi menneisyyden, etenkin lapsuuden pettymyksistä ja traumoista.

Oulu 16-17. 3. 2018  pe. klo 17-21 su. klo 10-16

Lapsuuden negatiiviset kokemukset ohjaavat elämäämme paljon. Tiedetään, että lapsuuden kuuden ensimmäisen vuoden aikana sisäistämme kritiikittömästi perhetilanteen, vanhempien ja muidenkin läheisten tunnetilat jopa monen sukupolven takaa. Monet unitukijat korostavat, että lapsuus näkyy kaikissa unissa tunnekuvioina. Perheen jäsenet varsinkin vanhemmat ovat lähes aina jollain tavoin mukana unissa. Unista voidaan  tunnistaa lapsuuden vaikutukset tämän hetken ongelmina. Unissa näkyy usein myös se, miten siirrämme omat ongelmamme tuleviin sukupolviin  ja jopa estämme heitä itsenäistymästä. Unet voivat paljastaa myös kokemamme syyllisyyden ongelmien siirtämisestä.  Päivän tuottamat pettymykset näkyvät usein paljastavasti seuraavien öitten unissa. Ruumiimme on usein tunnekooste, jossa näkyy suhde vanhempiin ja jopa heidän olemuksensa.

Kurssi sisältää perustietoja unien olemuksesta ja synnystä ja lähtökohdat unien kielen ja merkityksen ymmärtämiseksi. Kurssille voi tuoda mukanaan tilannekuvia itsestä vanhempien kanssa.

Ilmoittautumiset joko Olaville ( 040-5626674 ) tai sähköpostilla: olavi(at)unientulkinta.net

tai suoraan Tilmann Bösingerille 040 552 7213


Täysipainoisempaan elämään unien avulla

Helsinki 20- 21. 4. 2018  la. klo 11-18 su. klo 10-16

Unet ovat tehokas elämäntaidon, viisauden ja luovuuden lähde. Unet syntyvät vapaista mielleyhtymistä, joita ohjaa huoli paremmasta elämästä. Siksi unia voidaan käyttää tehokkaasti elämänlaadun parantamisen välineenä. Myös suuri osa keksinnöistä tehdään öisin unitilassa. Unien merkitystä kuvaa se, että ne on perinteisesti ymmärretty jumalten ihmisille antamiksi viesteiksi. Unien avulla voidaan tunnistaa tämän hetken ongelmat, koska päivän tuottamat pettymykset näkyvät seuraavien öitten unissa tavalla, jonka perusteella voidaan tunnistaa taustalla olevia aikaisempia vastaavia kokemuksia ja opetella toimintamalleja, joilla voidaan löytää iloa elämään. Harjoittelun avulla voidaan oppia ymmärtämään unia ja niiden ilmaisukieltä sekä oppia muistamaan ne selkeämmin. Unia voidaan myös tuottaa unennäkijän haluamista aiheista. Tällöin voidaan saada unien syvällinen viisaus käyttöön halutulla tavalla: tehdä niiden avulla luovia keksintöjä, hakea runoja, kaunista musiikkia tai saada elämälle opastusta unien ja tarinaperinteen viisaudesta. 

Kurssi sisältää perustietoja unien olemuksesta ja synnystä ja lähtökohdat unien kielen ja merkityksen ymmärtämiseksi.

Ilmoittautumiset

Olaville: puhelimella 040-5626674  tai sähköpostilla: olavi(at)unientulkinta.netUnikurssi Nafpliossa/Kreikassa 20- 27. 10. 2018

Vapaudu turhista huolista ja stressistä unien avulla

Tavoitteena on vapautua turhista huolista ja oppia ymmärtämään unien kieltä ja saada vihjeitä inhimilliseen kasvuun ohjatun unityöskentelyn avulla. 

Kurssipaikkana  on alustavan suunnitelman mukaan vanha hetken Kreikan pääkaupunkinakin ollut kaunis Nafplio Argoliin lahden rannalla.

Unet syntyvät mielleyhtymien avulla päivän huolista, toiveista, vaivoista ja sairauksista. Syvemmällä tasolla unissa näkyy myös sielun tila: henkinen hyvinvointi ja huoli oman hyvän elämän toteutumisesta. Kurssilla käsitellään unien syntyä, tulkinnan perusteita ja unien sellaisia ohjaamisen tekniikoita, joilla unimaailmaa voidaan syventää. Unitilan näyt, kuulo- ja väriaistimukset saattavat sisältää oivalluksia, joiden avulla päivän ratkaisut helpottuvat ja elämänlaatua voi parantaa. Kaikki luovuus lähtee näistä samoista kokemuksista. Unissa ihminen on luovuutensa lähteillä, yhteydessä oman olemisensa perumielikuviin, alkukuviin. Nämä ihmisen 'elämänkäsitysten' taustalla olevat mielikuvat ohjaavat myös päivän tekoja, tunteita ja mielialoja. Niihin tutustuminen rikastuttaa elämää ja mahdollistaa oman henkisen kasvamisen.

Kurssin hinta koostuu todellisista kuluista: lennosta Ateenaan, bussimatkoista Ateenasta Nafplioon ja takaisin sekä majoituksesta. Arvio näistä kuluista on 550-650 € henkilö. Lisäksi tulee kurssimaksu 170 €/henkilö. 

Sitovat ilmoittautumiset 22. 8. 2018 mennessä puhelimella 040-5626674 

tai sähköpostilla: olavi(?)unientulkinta.net